Privacy Policy

­Privacy Policy DeJong Cheese

Voor elk sitebezoek geldt onderstaand privacyreglement.

DeJong Cheese respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

DeJong Cheese verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website, over soortgelijke producten of diensten van DeJong Cheese, (speciale) aanbiedingen, acties, relatiebeheer en managementinformatie. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website, telefonisch hierover met ons contact opnemen (013-5081316), een e-mail sturen (webshop@dejongcheese.nl) en/of per brief ons dit mededelen (DeJong Cheese, Het Sas 14, 5131 RC Alphen NB).
  • U kunt op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren, maar wij behouden ons het recht voor bijdragen niet te publiceren en/of te verwijderen.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) ­bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert). Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

  • om informatiesessies te registreren.
  • om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van producten en acties die u zouden kunnen interesseren
  • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te kunnen bieden.

DeJong Cheese verkoopt uw gegevens niet

DeJong Cheese zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van DeJong Cheese, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht DeJong Cheese op de hoogte te stelle van iedere adreswijziging. Zolang DeJong Cheese geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij DeJong Cheese bekende adres.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen e.d. Onze contactgegevens zijn in dit reglement vermeld.