Disclaimer

Disclaimer DeJong Cheese

De informatie op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. DeJong Cheese garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. DeJong Cheese is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door DeJong Cheese worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. DeJong Cheese is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. DeJong Cheese sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Eigendom

Alle rechten op deze website berusten uitsluitend bij DeJong Cheese. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creƫren tussen de website van DeJong Cheese en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DeJong Cheese. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk gebruik, niet commercieel gebruik.

Wijzigingen

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. DeJong Cheese behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op een ieder die de website van DeJong Cheese bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van DeJong Cheese zijn te raadplegen.